برای شرکت در یک مرحله آزمون رایگان شبیه ساز تیزهوشان اینجا کلیک کنید

برای شرکت در یک مرحله آزمون رایگان شبیه ساز اینجا کلیک کنید

نمونه سوالات امتحانی

سوالات تیزهوشان سال های گذشته
دانلود سوالات آزمون تیزهوشان نهم به دهم بهمراه پاسخ نامه 1400-1401 2MB
دانلود رایگان
دانلود سوالات آزمون تیزهوشان نهم به دهم بهمراه پاسخ نامه 1401-1402 3.5MB
دانلود رایگان
دانلود سوالات آزمون تیزهوشان نهم به دهم بهمراه پاسخ نامه 1402-1403 4MB
دانلود رایگان
دانلود دفترچه سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم بهمراه پاسخ نامه 1402-1403 3MB
دانلود رایگان
دانلود دفترچه سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم بهمراه پاسخ نامه 1401-1402 2.5MB
دانلود رایگان
کلیپ ویدئویی تحلیل آزمون های شبیه ساز مَسترهوش
کلیپ تحلیل آزمون شبیه ساز اول (24 آذر) موسسه مَسترهوش 69MB
دانلود رایگان
نمونه سوالات امتحانی نوبت اول و دوم
کلیپ تحلیلی حل نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه نهم 49.1MB
دانلود رایگان
دانلود 100 نمونه سوال ریاضی نوبت اول پایه ششم 35.1MB
دانلود رایگان
دانلود بیش از 49 نمونه سوال ریاضی نیم سال اول پایه نهم 55.11MB
دانلود رایگان
دانلود بیش از 40 نمونه سوال ریاضی نیم سال اول پایه هشتم 55.611MB
دانلود رایگان
دانلود بیش از 40 نمونه سوال ریاضی نیم سال اول پایه هفتم 58.731MB
دانلود رایگان
دانلود بیش از 50 نمونه سوال ریاضی نیم سال اول پایه ششم 19.97MB
دانلود رایگان
دانلود بیش از 20 نمونه سوال ریاضی نیم سال اول پایه پنجم 12.68MB
دانلود رایگان