برای شرکت در یک مرحله آزمون رایگان شبیه ساز تیزهوشان اینجا کلیک کنید

برای شرکت در یک مرحله آزمون رایگان شبیه ساز اینجا کلیک کنید

تیم علمی

مهدی فراهانی

سمانه مدرسی

دکتر امیرحسین انصاری

مهدی قاسم پور

مونا وحیدی