برای شرکت در یک مرحله آزمون رایگان شبیه ساز تیزهوشان اینجا کلیک کنید

برای شرکت در یک مرحله آزمون رایگان شبیه ساز اینجا کلیک کنید

پذیرفته شدگان آزمون ورودی مدارس تیزهوشان (سمپاد) در سال ۱۴۰۲

در حال تکمیل لیست نفرات قبولی...

افتخارآفرینان مَسترهوش

نیلیا آبیار

هستی جوان پناه

هستی مومن زاده

هومن خسروی

هیراد یزدانی

ماهان رجایی